Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2014

slepelosy
Nigdy nie żyłem w ten sposób, w jaki spędziłem ten krótki czas, gdy byłem z tobą. Po raz pierwszy w życiu czułem się kompletny, wolny i żywy. Byłaś brakującym fragmentem mojej duszy, powietrzem w moich płucach, krwią w moich żyłach. Myślę, że przeszłe życia są realne i w nich wszystkich byliśmy kochankami. Znałem cię przez krótką chwilę, ale czułem, jakbym znał od zawsze.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

December 28 2014

slepelosy
Sponsored post
feedback2020-admin

December 14 2014

slepelosy
“Ale Ty cała grzeszyłaś urodą, wspaniałymi cyckami, a przede wszystkim nieprzeciętnym umysłem. Od razu wyczułem, że jest przekorna, wojownicza, buńczuczna, i to mi się cholernie podobało. Zwariowałbym, gdybym musiał żyć z kobietą nawet najpiękniejszą, ale z gatunku tak zwanych troskliwych, zgodnych żon. Żona musi być partnerem pod każdym względem.” — Wojciech Karolak o Marii Czubaszek
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88
slepelosy
3849 5673 390
Reposted fromdailylife dailylife

November 26 2014

1582 5cdc 390
Reposted fromanarchoace anarchoace
slepelosy
1404 314d 390
Reposted fromastair astair
slepelosy
1499 88e5 390
Reposted fromastair astair
slepelosy
Reposted fromgitarowaaaA gitarowaaaA

November 23 2014

7404 3f05 390
Reposted fromenidcoleslaw enidcoleslaw
slepelosy
Reposted fromlaazy laazy
slepelosy
6614 e911 390
Reposted frompulperybka pulperybka
slepelosy
7682 290d 390
Reposted fromDistantshores Distantshores
slepelosy
2883 fcf3 390
Reposted fromdooomiiin dooomiiin
slepelosy
4887 f631 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
slepelosy
5498 d51b 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte
slepelosy
7449 e6c4 390
Reposted frommiejmniej miejmniej
slepelosy
7520 3077 390
Reposted frommiejmniej miejmniej
slepelosy
Reposted fromli-la-leni li-la-leni

November 20 2014

slepelosy
Reposted fromdreamteam dreamteam
slepelosy
8552 9e11 390
Reposted fromjjdabliu jjdabliu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...